Proxecto / Exposición –
. VERÓNICA MOAR Ceramista
Intervención / Participación –
. NOVA–GARDA Deseño
. RUT BALBÍS  Danza Contemporánea
. ANTÍA OTERO Poesía
. ROBERTO CASTELEIRO Música y Son
. CRISTINA DE LA TORRE Vídeo
. OUND Vestiario
En palabras do escultor Eduardo Chillida: “A aventura, cando procura o descoñecido, pode ás veces levarnos cara á arte. (…) O artista trata de facer o que no sabe facer nesa aventura.”

A exposición céntrase nunha selección da obra máis recente dentro do eido da cerámica artística. Trátase dunha serie de pezas inéditas elaboradas en porcelana que son o resultado do proceso de experimentación e investigación levado a cabo durante este último ano. Baixo o título –LÍTICA– (da pedra ou relacionado con ela), a mostra é unha clara reflexión sobre as fronteiras actuais da cerámica como material pero tamén como recurso expresivo.
Con todo, non se limita exclusivamente a esta disciplina senón que tras ela subxace o interés e a necesidade de fusionar tres expresións culturais que, a priori, carecen dunha conexión para finalmente derivar nunha proposta máis ampla.
A principal motivación é expandir o enfoque e abrilo á colaboración, sobre todo, con outras mulleres que acheguen a súa voz, a súa propia visión e favorezan ao crecemento, enriquecemento e evolución do conxunto da obra para poder ir transitando desde a idea de algo inerte e estático (peza cerámica – exposición) ata algo móbil e inmediato (corpo, voz – performance).En palabras del escultor Eduardo Chillida: “La aventura, cuando busca lo desconocido, puede a veces llevarnos hacia el arte. (…) El artista trata de hacer lo que no    sabe hacer en esa aventura.”

La exposición se centrá en una selección de la obra más reciente dentro del ámbito de la cerámica artística. Se trata de una serie de piezas inéditas elaboradas en porcelana que son el resultado del proceso de experimentación e investigación llevado a cabo durante este último año.
Bajo el título –LÍTICA– , la muestra es una clara reflexión sobre las fronteras actuales de la cerámica como material pero también como recurso expresivo.
Sin embargo, no se limita exclusivamente a esta disciplina sino que tras ella subyace el interés y la necesidad de fusionar tres expresiones culturales que, a priori, carecen de una conexión para finalmente derivar en una propuesta más amplia.
La principal motivación es expandir el enfoque y abrirlo a la colaboración, sobre todo, con otras mujeres que aporten su voz, su propia visión y favorezcan al crecimiento, enriquecimiento y evolución del conjunto de la obra para poder ir transitando desde la idea de algo inerte y estático (pieza cerámica – exposición) hacia algo móvil e inmediato (cuerpo, voz – performance). 


https://veronicamoar.com
https://robertocasteleiro/litica
https://vimeo.com/328849363
http://www.didac.gal/veronica-moar
DIDAC – Santiago de Compostela.
Abril 2019Mark
© Nova–Garda 2017 – 2020