︎ 


︎ TXT.
︎ NVGRD EXTRA
GAL.

     NovaGarda somos un estudio de deseño e creación visual interdisciplinario estabelecido na Coruña, cuxa principal actividade se sitúa no ámbito das industrias culturais e da economía das ideas. Unha parte importante dos nosos proxectos diríxese por tanto a aqueles sectores produtivos encargados de visibilizar ou comercializar todo tipo de bens ou servizos de contido patrimonial, social ou artístico. O noso propósito é contribuír desde o deseño e a comunicación veraz e coherente de contidos ao posicionamiento de institucións, empresas e marcas comprometidas coa súa contorna sociocultural.

      Concibimos o deseño e a creación visual como canles imprescindibles de expresión, información e comunicación. Sentímonos estimulados por aqueles proxectos que requiren múltiplas perspectivas e procesos enriquecedores de investigación e aprendizaxe.

Espazo, forma, linguaxe.


ES.

      NovaGarda somos un estudio de diseño y creación visual interdisciplinar establecido en A Coruña, cuya principal actividad se sitúa en el ámbito de las industrias culturales y la economía de las ideas. Una parte importante de nuestros proyectos se dirige por tanto a aquellos sectores productivos encargados de visibilizar o comercializar todo tipo de bienes o servicios de contenido patrimonial, social o artístico. Nuestro propósito es contribuir desde el diseño y la comunicación veraz y coherente de contenidos al posicionamiento de instituciones, empresas y marcas comprometidas con su entorno sociocultural.

      Concebimos el diseño y la creación visual como canales imprescindibles de expresión, información y comunicación. Nos sentimos estimulados por aquellos proyectos que requieren múltiples perspectivas y procesos enriquecedores de investigación y aprendizaje.

Espacio, forma, lenguaje.
―1.

Observar desde unha tradición actualizada, non desde a ruptura e o desarraigo.

―2.

Pór en valor o proceso de investigación coa intención de desenvolver proxectos capaces de xerar novas preguntas, novos plantexamentos e interaccións.


―3.
Obtén o seu fundamento da especificidade do imaxinario que nos arrodea. A contorna devén argumento.© Nova–Garda 2017 – 2020