novagarda estudio multidisciplinar

nvgrd

novagarda

x

nova→garda

novagarda.gal

novagarda 2018

NOVA→GARDA®
estudio multidisciplinar
creación―arte―deseño―novos medios
NVGRD (GZ)

NVGRD sitúase no ámbito das industrias culturais. Somos un estudio orientado cara a aqueles sectores cuxa actividade organizada ten como misión a produción, comercialización e mercantilización de actividades, bens e servizos de contido patrimonial, cultural e artístico que se inclúen dentro do que se denominan economías creativas.

contacto― ola@novagarda.gal

ng gz x Galicia→←2018© All rights reserved.

imaxe en blanco e negro dun bosque cun camiño entre arbores imaxe en blanco e negro dun bosque e unha autoestrada imaxe en blanco e negro dunha autoestrada lindada por arbores imaxe en blanco e negro dun camiño nun bosque lindado por abores imaxe en blanco e negro dun bosque con arbores imaxe en blanco e negro dun camiño rodeado de árbores imaxe en blanco e negro dunha autoestrada atravesando un bosque